Färre tar körkort

När de flesta utav oss fyller 18 år gamla är det körkortet som står i topp på prioriteringslistan, men trots detta är det allt färre som tar körkort nu än vad det någonsin varit tidigare – men hur kommer det sig?

Ett tips till alla ungdomar i Stockholmsområdet som är sugna på att äntligen skaffa sig körkort är att klicka in på http://www.s-k-a.se/ och skriva upp sig på några utbildningar – stockholmare är nämligen sämst i hela landet på att köra upp enligt statistik som Trafikverket sammanställt (Källa). Istället är det norrlänningarna som är bäst på att fixa körkort bådenär det kommer till uppkörning och teoriproven. Norrlänningarna själva tror att detta kan bero på att man är har ett större behov av bilen uppe i norr med tanke på den bristande kollektivtrafiken, vilket inte är ett lika storskaligt problem i tunnelbanestaden Stockholm (Källa). Men något egentligt svar på varför det ser ut som det gör, finns det faktiskt inget svar på – men något som man med säkerhet kan säga är att det är allt färre som faktiskt skaffar sig ett körkort idag än vad et var förr.

Forskarna misstänker klassfråga

Om man ser tillbaka på de senaste 25 åren är det allt färre personer som tar körkort och forskarna på området misstänker att det hela har kommit att bli en klassfråga, skriver Helsingborgs Dagblad. Men det är inte bara i Sverige som detta minskat. Enligt forskarna är det samma trend genom hela västvärlden, men trots det kan inte heller forskarna peka på en specifik anledning till minskningen utan det enda de kan göra är att spekulera. Och en trolig anledning som tas upp är bland annat den pågående urbaniseringen och att i storstäderna så finns ett utbrett nät av kollektivtrafik vilket gör att behovet av ett körkort rent faktiskt bör minska. En ytterligare orsak som forskningen pekar till är ekonomin. Idag är ungdomsarbetslösheten allt mer utbredd och därmed ger sämre ekonomiska förutsättningar för att ha råd att ta körkortet även om man så skulle vilja – så den brännande fråga är: Är körkortet på väg att bli en klassfråga?