Ny viktgräns för släp

Om du fick lära dig när du tog körkort att en bil får dra en släpvagn som väger maximalt så mycket att bilen + släpet + passagerare + last väger max 3,5 ton, då har vi en nyhet att delge dig. Det där gäller inte längre. Nu är viktgränsen uppflyttad till 4,25 ton. Det låter kanske inte så mycket, men det innebär en ökning på 750 kilo.

Anledningen till förändringen är att riksdagen 14 december 2011 beslutade att genomföra något som kallas EU:s tredje körkortsdirektiv. Där ingår den nya körkortsregeln, som trädde i kraft 19 januari 2013. Direktivet innehåller även några andra förändringar, som vi återkommer till. Anledningen till att förändringarna träder i kraft är att vägarna i hela EU ska bli säkrare, och också att samma regler ska gälla överallt i unionen.

Det finns dock bara en hake med detta: man måste göra ett nytt körprov. Det kallas för prov för utökad behörighet, och går till precis som en vanlig uppkörning, men med släp. Man behöver dock inte ett nytt körkort, utan den utökade behörigheten kommer i form av en sifferkombination som stansas in på det befintliga kortet.

I Finland valde man att ge alla med B-behörighet den utökade behörigheten när man gick med i EU. Så gjorde vi alltså inte i Sverige. Man kan fråga sig varför. Troligen ville inte Vägverket att folk skulle tro att det var fritt fram att lasta bilen med 750 kilo extra. Alla tekniska specifikationer gäller fortfarande, och man kan bli bötfälld av polisen om man lastar bilen tyngre än vad som är angivet som gräns i registreringsbeviset. Likaså får man inte överskrida gränserna för kul- eller axeltryck. Den stora risk man tar om man överskrider exempelvis rekommenderat kultryck är dock att bilen skadas, dragkroken kan rent av slitas loss.

Även om det blir lite krångligt så välkomnar de flesta nog att det nu blir tillåtet att lasta släpet tyngre. En del andra regler i samma direktiv går åt motsatt håll. Åldersgränsen för buss och lastbil höjs för de som inte är yrkeschaufförer. Detsamma gäller tunga motorcyklar.